Vad vi gör

Vi jobbar med människor och företag som vågar förändra på riktigt. Våra erbjudanden är alltid skräddarsydda och rör sig kring utveckling och förändring av verksamheten och människorna. Där tycker vi att vi gör bäst nytta.

Strategiskt samtal

Vi tror på att det strategiska samtalet är viktigt i alla företag. Det vi kan hjälpa till med är ofta fokus, struktur och att utmana.

Exempel: strategisworkshops för styrelse/ledning i ett skogsentreprenörsföretag, förberedande strategiarbete för större koncern, råvarustrategi åt sågverksföretag.

Coaching & chefsstöd

Vi är diplomerade coacher enligt ICF och ser coachingen som ett kraftfullt och resultatorienterat förhållningssätt. Den hjälper oss att tydliggöra mål, och att ta oss dit. Vi jobbar med coaching av framför allt chefer på alla nivåer och gör också andra upplägg som mentorskap eller bollplank. 

Exempel: coaching av regionchef, mentor åt VD i byggföretag, kortare utbildning i coachande förhållningssätt.

Processledning & projektledning

Facilitering av små och stora möten och processer är vår hemmaplan och något vi tycker är riktigt roligt. Vi jobbar med tydliga steg, målsättningar och visualisering både före, under och efter ett möte eller en aktivitet. I vårt erbjudande finns också ledning av både stora och små projekt där vi har bred erfarenhet. 

Exempel: ledning av ägardialog i medlemsföretag, ledning av branschgemensamt IT-projekt, framtagande av tjänsteidéer för framtidens skogsägare åt tjänsteföretag.

Beslutsunderlag

Vi genomför specifika analyser som ofta är ett led i en beslutsprocess. För oss är det viktigt att försöka fånga olika aspekter genom dialog med flera personer och att formulera våra slutsatser i en rapport.

Exempel: Utformning av regionalt arbetssätt utifrån nationell strategi, analys och förbättringsförslag för gränssnitt inom en organisation, marknadsbedömning skogskrediter.